Nowe elementy profesjonalnego wyposażenia dla sieczkarni polowych CLAAS JAGUAR 900

Sieczkarnie polowe z serii JAGUAR 900 otrzymują nowe elementy wyposażenia w obszarze zespołu wciągania, gniotownika i dozowania dodatków do kiszonki. Dalsze nowości są dostępne w przyrządach roboczych ORBIS i PICK UP.

Stały przepływ materiału i większa przepustowość dzięki nowym napędom przyrządów roboczych

Najważniejszą nowością w serii JAGUAR 900 jest rozszerzenie opcji dla napędu przyrządu roboczego. Poza czysto mechanicznym napędem i zmiennym napędem do przystawek do kukurydzy ORBIS i podbieracza klienci mogą teraz dodatkowo wybrać drugi napęd hydrauliczny, który przynosi korzyści szczególnie podczas pracy z przyrządami roboczymi PICK UP (podbieracze). Ślimak wciągający jest przy tym tradycyjnie napędzany poprzez szybkozłącze i może być wszechstronnie dopasowywany do długości cięcia. Nowość stanowi hydrauliczny napęd podbieracza, który pracuje w sposób zmienny i niezależny od ślimaka wciągającego. Zmienność prędkości podbieracza ma na celu przede wszystkim jego automatyczne dostosowanie do prędkości jazdy. Ważną zaletą jest tutaj czyste zebranie z minimalnym zużyciem przy każdej prędkości jazdy. W przypadku zmiany prędkości jazdy lub ustawionej długości cięcia prędkości obrotowe są automatycznie dostosowywane do istniejących warunków. W razie potrzeby operator ręcznie z poziomu kabiny może dopasować obie prędkości do wymagań związanych ze zbiorem. Tym samym na zmieniające się warunki zbioru można reagować automatycznie lub ręcznie z kabiny. Rezultatem jest jeszcze dokładniejsze podbieranie materiału i bardziej równomierny jej przepływ, szczególnie w zmiennych warunkach. W porównaniu z czysto mechanicznym napędem stałym, w testach podczas zbioru kiszonki z całych roślin w Kalifornii przy użyciu sieczkarni JAGUAR 990 uzyskano dodatkową przepustowość do 13,7% na Te ogromne zalety ujawniają się zawsze tam, gdzie zbierane są bardzo wysokie plony przy niskich prędkościach jazdy lub niskie plony przy bardzo wysokich prędkościach jazdy.

Odporna na ścieranie powłoka BusaCLAD dla MCC MAX

Dla MULTI CROP CRACKER MAX dostępna jest teraz nowa, odporna na ścieranie powłoka. Powłoka BusaCLAD pozwala uzyskać do czterech razy dłuższą żywotność. W testach polowych gniotowniki MCC MAX z powłoką BusaCLAD dotychczas przerobiły już ponad 3100 ha kukurydzy, a niektóre z nich pracują już czwarty sezon. Ogromna odporność na zużycie umożliwia znaczną redukcję zarówno czystych kosztów zużycia, jak i czasu przezbrajania. Rolnicy i przedsiębiorcy świadczący usługi rolnicze mogą przez wiele kampanii polegać na niezawodnym kondycjonowaniu ziarna i resztek pożniwnych przez 30 segmentów pierścieni MCC MAX. Konstrukcja MCC MAX nadal stanowi unikalne rozwiązanie na rynku. Umożliwia ona stosowanie bardzo szerokiego zakresu długości cięcia i przetwarzanie materiału nie tylko przez tarcie i zgniatanie, ale także przez siły cięcia nożycowego. Zapewnia to maksymalny efekt kondycjonowania także przy najwyższej przepustowości, jak w przypadku sieczkarni JAGUAR 990 o mocy 925 KM.

Nowość: aplikacja dla dodatków do kiszonki do precyzyjnego dozowania i wtryskiwania wody do 800 l/h

Zwłaszcza przy wysokiej zawartości suchej masy w zbiorze traw rolnicy i przedsiębiorcy świadczący usługi rolnicze coraz częściej stawiają na dozowanie dodatków do kiszonek. Aby ułatwić ustawienie fabrycznego dozowania dodatków do kiszonki, firma CLAAS stworzyła praktyczną aplikację. Pomaga to operatorowi znaleźć dobrze ukierunkowane dozowanie i prawidłowe ustawienie w zależności od uprawy, plonów i informacji od producenta dodatku do kiszonki. Zapobiega to dozowaniu zarówno zbyt małej, jak i zbyt dużej ilości cennego dodatku do kiszonki.

W celu obliczenia prawidłowej dawki dla danego zastosowania do aplikacji wprowadzane są następujące dane podstawowe:

  • Przewidywany plon na hektar
  • Wielkość obszaru przeznaczonego do zbioru
  • Szerokość robocza
  • Przewidywana prędkość robocza
  • Zalecenie dozowania od producenta dodatku do kiszonki
  • Wielkość opakowania dodatku do kiszonki

Po wprowadzeniu danych operator może dokonać zalecanych ustawień w terminalu CEBIS. Najpierw należy wybrać, czy dodatek do kiszonki ma być dozowany przez zbiornik ACTILISER 37 czy wtryskiwany z dużego zbiornika na wodę o pojemności 375 l. Ponadto operator może określić, czy dozowanie ma się odbywać w l/t czy l/h. Dane podstawowe można w każdej chwili skorygować podczas siekania, np. gdy maszyna porusza się szybciej lub wolniej niż pierwotnie zakładano. Aplikacja jest dostępna dla systemów Android i Apple poprzez dostęp CLAAS connect.

Dzięki drugiej, opcjonalnej pompie dozującej można teraz podwoić wydajność dozowania dodatku do kiszonki nawet o 800 l/h. Obsługa jest zintegrowana w odpowiednim menu w CEBIS.

Kolejną nowością w modelu JAGUAR 900 jest wtryskiwanie wody na potrzeby bardzo trudnych warunków zbioru w przypadku trawy bardzo bogatej w cukier. Woda jest przy tym automatycznie dozowana do obszarów zespołu wciągania, blachy prowadzącej, przyspieszacza i tunelu wyrzutowego. Skutecznie zapobiega to zapychaniu się kanału przepływu masy. Zbiornik na wodę ma pojemność 375 l i jest obsługiwany poprzez terminal CEBIS.

Rozszerzenie wyposażenia PREMIUM LINE dla ORBIS

Teraz we wszystkich przystawkach do kukurydzy ORBIS standardowo stosowane są odporne na zużycie listwy prowadzące ze stali, które dotychczas były dostarczane tylko za dopłatą. Dostępny fabrycznie asortyment PREMIUM LINE dla przystawek do kukurydzy ORBIS został teraz wzbogacony o rozszerzone powłoki odporne na ścieranie na istniejących częściach zużywalnych. Ponadto także inne części maszyny są chronione przed zużyciem przez nowe, wymienne części zużywalne.

Zdjęcia dotyczące niniejszej informacji prasowej w wysokiej rozdzielczości można pobrać w tym miejscu:

https://dam.claas.com/pinaccess/pinaccess.do?pinCode=sZy7fYxcBiFj

CLAAS i Agrinavia wprowadzają moduł wymiany danych – lepsze wykorzystanie danych dotyczących plonów

Współpraca firm CLAAS i Agrinavia Polska w zakresie wymiany danych zaowocowała połączeniem programu mapowego Agrinavia MAP z systemem CLAAS TELEMATICS. Oznacza to, że dane dotyczące plonów z kombajnu CLAAS można pobrać bezpośrednio do programu Agrinavia MAP, a mapę pola z jego granicami – do CLAAS TELEMATICS. Dostęp do danych pola z jednego systemu jest dużym ułatwieniem i oszczędza czas.

Optymalna współpraca

W efekcie współpracy CLAAS i Agrinavii została opracowana i uruchomiona platforma wymiany danych.

Połączenie odbywa się dzięki wykorzystaniu interfejsu CLAAS API. Obie strony wniosły do projektu swoje doświadczenia z dialogu z rolnikami, a także wiedzę techniczną. Firmy zgadzają się, że dla indywidualnego producenta kompatybilność różnych programów używanych w gospodarstwie jest wielką zaletą – zapewnia łatwy i szybki przepływ danych.

Radosław Ryder, Agrinavia Polska: „Często rolnicy pytają nas, dlaczego różne programy używane w gospodarstwie nie są kompatybilne, więc umożliwienie tego rodzaju wymiany danych we współpracy z CLAAS jest niewątpliwie ważną częścią naszych prac rozwojowych. Wraz z wymianą danych następuje bardziej elastyczny i wydajny proces pracy, co ma pozytywny wpływ na to, czy rolnik faktycznie korzysta z dostępnych danych – informacji, które ostatecznie mogą prowadzić do bardziej opłacalnej pracy oraz dalszego rozwoju i kontroli produkcji”.

Użytkownicy Agrinavia MAP mają już zapisane w formie cyfrowej granice pola, które teraz można łatwo przesłać do CLAAS TELEMATICS. Zapewnia to klientowi pełne wykorzystanie jego automatycznej dokumentacji na maszynie.

Krzysztof Gomolla, CLAAS Polska: „Dużą korzyścią dla klienta jest przesyłanie jego danych z maszyny bezpośrednio do Agrinavia MAP, gdzie może je przetwarzać i pracować z informacjami dotyczącymi plonów. Znacznie oszczędza czas to, że nie musi ręcznie pobierać danych z TELEMATICS, tylko ładują się one automatycznie bezpośrednio do Agrinavia MAP”.

Wykorzystanie danych

Dzięki połączeniu między Agrinavia MAP i CLAAS TELEMATICS za pomocą kilku kliknięć w programie można automatycznie pobierać mapę plonów z kombajnu zarówno podczas żniw, jak i po ich zakończeniu. Wszystkie dane dotyczące zbiorów są przechowywane w jednym systemie, dzięki czemu śledzenie ich jest łatwiejsze i znacznie wydajniejsze. Mapa plonów pokazuje na przykład, jak plonowało pole w konkretnym miejscu. W porównaniu z plonami z innych lat dane te dają dobry przegląd produkcji.

Dysponowanie danymi wydajności plonu na mapie to dobry punkt wyjściowy do przygotowania mapy aplikacji precyzyjnych dawek nawozów lub gęstości siewu w konkretnych miejscach danego pola. To kolejna zaleta dla rolników korzystających z Agrinavia FIELD razem z CLAAS TELEMATICS. Dla Agrinavii natomiast priorytetem jest pomoc rolnikom w rozpoczęciu prac z rolnictwem precyzyjnym.

Jak już wspomniano, istnieje możliwość pobrania do CLAAS TELEMATICS zdefiniowanych granic pola z Agrinavia MAP, a tym samym wykorzystania ich w różnych pracach polowych.

Współpraca między Agrinavia i CLAAS eliminuje kilka procesów roboczych, daje dobry punkt wyjścia do rolnictwa precyzyjnego, a w sumie zapewnia rolnikowi bardziej efektywny dzień pracy z lepszym wykorzystaniem zasobów i możliwością dokładnego planowania.

Funkcja wymiany danych jest dostępna jako dodatkowy moduł do Agrinavia MAP.

W sezonie 2021 jeden z klientów korzystających z oprogramowania Agrinavia w północnej Polsce testował połączenie systemu CLAAS TELEMATICS za pośrednictwem interfejsu CLAAS API. Dane z dwóch kombajnów LEXION 780 były automatycznie przesyłane do konkretnych pól w oprogramowaniu Agrinavia FIELD. Klient na bieżąco otrzymywał gotowe mapy plonu, bez potrzeby ręcznego zgrywania i łączenia danych.

Agrinavia

Datalogisk A/S z siedzibą w Danii to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem. Oferuje rozwiązania programowe dla plantatorów w całej Europie, głównie w krajach położonych nad Morzem Bałtyckim. Na arenie międzynarodowej nazwa Agrinavia jest używana zarówno w odniesieniu do firmy, jak i do programów. Reprezentacja prowadzona jest przez spółki zależne – w Polsce jest to Agrinavia Polska – oraz wyznaczonych partnerów.

Agrinavia FIELD, Agrinavia MAP i Agrinavia MOBILE to dobrze znane programy do zarządzania na tych rynkach, preferowane przez wielu rolników. Niezależnie od tego, czy prowadzisz małe gospodarstwo rolne, czy duże, narzędzie do zarządzania – takie jak Agrinavia – zapewnia wydajną pracę. Stale opracowywane są nowe urządzenia i rozwiązania, aby rolnik mógł zoptymalizować gospodarstwo. Współpraca z partnerami zewnętrznymi jest priorytetową częścią prac rozwojowych.

 

CLAAS TELEMATICS jest seryjnie montowany w wielu ciągnikach, kombajnach i sieczkarniach CLAAS, aby stale pobierać i rejestrować dane robocze, ślady i dane dotyczące plonów z podłączonych maszyn. Wszystkie dane są przesyłane przez sieć telefonii komórkowej z maszyn na serwer, na którym są przetwarzane i przechowywane. Dodatkowy moduł „Automatyczna dokumentacja” samoczynnie przypisuje zarejestrowane dane do właściwych pól. Informacje można przeglądać i analizować online w czasie rzeczywistym lub retrospektywnie za pośrednictwem strony internetowej TELEMATICS przy pomocy komputera PC, laptopa lub smartfona w gospodarstwie. Można też eksportować dane do dowolnego popularnego oprogramowania do zarządzania gospodarstwem. Wszyscy użytkownicy TELEMATICS mają pełną kontrolę nad informacjami dotyczącymi swojego gospodarstwa, ponieważ dane maszyny i dane agronomiczne są rejestrowane i przechowywane dopiero po wyrażeniu zgody przez klienta.

***********

O firmie CLAAS

CLAAS (www.claas-group.com) to rodzinne przedsiębiorstwo założone w 1913 r. Jest jednym z czołowych na świecie producentów maszyn rolniczych. Firma z siedzibą w Harsewinkel w Westfalii jest liderem europejskiego rynku kombajnów zbożowych, a także międzynarodowego rynku innej dużej grupy produktów: samojezdnych sieczkarni. CLAAS zajmuje ważną pozycję w światowej technice rolniczej dzięki swoim ciągnikom, prasom rolniczym i maszynom do zbioru użytków zielonych. W asortymencie znajduje się również najnowocześniejsza technologia informacyjna dla rolnictwa. CLAAS zatrudnia na całym świecie ponad 11 tys. pracowników, a w 2020 r. wypracował obrót w wysokości 4,04 mld euro.