CLAAS TELEMATICS i Climate FieldView oferują łatwiejsze zarządzanie danymi poprzez możliwość połączenia dwóch systemów

Climate FieldViewTM, flagowy produkt firmy The Climate Corporation (dział rolnictwa cyfrowego firmy Bayer AG) i CLAAS TELEMATICS można teraz połączyć za pośrednictwem CLAAS API. Umożliwia to wymianę danych specyficznych dla danego pola, miejsca oraz dokumentację zmiennego dawkowania.

Rzetelny i ciągły transfer danych ma kluczowe znaczenie dla rolnictwa precyzyjnego. Do opracowania skutecznej strategii nawożenia, ochrony roślin i siewu potrzebne są między innymi dokładne informacje o plonach z ostatnich lat oraz o różnicach w plonowaniu w zależności od strefy pola. Aby zapewnić bezproblemowe dostarczanie tych ważnych informacji w pełni automatycznie i za zgodą rolnika lub usługodawcy. Portale Climate FieldView i CLAAS TELEMATICS można teraz ze sobą połączyć poprzez CLAAS API. Otwiera to dostęp do nowych możliwości analizy danych, zapewniając automatyczny transfer informacji o zbiorach i maszynach z CLAAS TELEMATICS do Climate FieldView.

Duże korzyści i łatwe połączenie

Dodatkowa licencja „Automatyczna dokumentacja” w CLAAS TELEMATICS umożliwia tworzenie powiązanej z danym polem i lokalizacją, niezależnej od operatora dokumentacji, co przy uwzględnieniu wszystkich zarejestrowanych parametrów pozwala uzyskać kompletny przegląd każdego obrabianego areału. Poza danymi i parametrami maszyn możliwe jest również dokumentowanie na przykład danych plonowania i pomiarów z czujników NIR. Gdy rolnik lub usługodawca połączy swoje konto CLAAS TELEMATICS z kontem FieldView za pośrednictwem interfejsu programowania aplikacji CLAAS API (Application Programming Interface), udokumentowane dane o zbiorach będą pobierane z systemu TELEMATICS i przesyłane automatycznie do skrzynki odbiorczej w portalu FieldView użytkownika. Użytkownik może wybrać zakres danych i przypisać je do poszczególnych pól na swoim koncie FieldView oraz przetwarzać dalej pełną dokumentację dotyczącą danego pola w FieldView.

Powiązanie dwóch portali pozwala na przykład wykorzystać mapy plonów kombajnu CLAAS w FieldView do stworzenia specyficznych dla danej lokalizacji map zmiennego siewu lub nawozowych map aplikacyjnych na nadchodzący sezon. Gromadzenie i analizowanie danych w jednym miejscu pomaga rolnikom zwiększyć rentowność, aktywnie zarządzać ryzykiem i oszczędzać cenny czas.

Zintegrowanie obu systemów jest bardzo proste, dzięki czemu każdy użytkownik może połączyć oba konta zupełnie samodzielnie. Informacje agronomiczne są wymieniane tylko między odpowiednimi kontami FieldView i CLAAS TELEMATICS – i tylko wtedy, gdy aktywowano połączenie obu kont. Rolnicy lub usługodawcy mogą w każdej chwili samodzielnie anulować połączenie danych w CLAAS TELEMATICS lub FieldView i zablokować wymianę danych.

In these circumstances, it would be best that the pupils locate their own queries and https://www.affordable-papers.net/ compose them.