CARGOS 9600-9400

Na wszystkie pory roku.

Czy jako przyczepa samozaładowcza przy zbiorze siana i słomy czy też jako przyczepa do transportu sieczki z kukurydzy, biomasy lub drewna energetycznego – CARGOS pracuje o każdej porze roku.

CARGOS 9600-9400

Na wszystkie pory roku.

Czy jako przyczepa samozaładowcza przy zbiorze siana i słomy czy też jako przyczepa do transportu sieczki z kukurydzy, biomasy lub drewna energetycznego – CARGOS pracuje o każdej porze roku.

Różne opcje dyszla.

CARGOS 9000

Dla najwyższej stabilności i zwrotności nowe modele CARGOS wyposażono w mocny, wąski dyszel z szerokim uchwytem na poprzecznej rurze. Przyczepy seryjnie posiadają zaczep dolny o dopuszczalnym obciążeniu pionowym 3 t. Dla wyższej dopuszczalnej masy całkowitej można opcjonalnie zamontować dyszel o dopuszczalnym obciążeniu pionowym 4 t. Przy osi tridem dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla wynosi zawsze 4 t.

Amortyzacja dyszla.

Dla wyższego komfortu na drodze i w polu CARGOS 700 można opcjonalnie wyposażyć w amortyzację dyszla z dwoma akumulatorami ciśnieniowymi. W modelach CARGOS 9000 i 8000 jest ona seryjna. Aby przy jeździe w silosie albo na stromych wjazdach i wyjazdach z pola zapewnić wystarczająco duże podniesienie dyszla także w stanie załadowanym, we wszystkich modelach CARGOS zamontowano duże siłowniki podnoszące.

Prawidłowo odstawione.

Dla zachowania czystości i przejrzystości przy odczepianiu maszyny przyczepa CARGOS wyposażona jest w miejsce odkładania wszystkich przewodów oraz wałka WOM. Dyszel zaczepowy wyposażony jest również w regulowaną stopę podporową.

Napęd.

CARGOS 9000

Napęd rotora.

Seryjny napęd CARGOS odbywa się przez podwójnie szerokokątny wałek przegubowy. Zabezpieczenie po stronie maszyny krzywkowym sprzęgłem odłączającym z momentem 1800 Nm w CARGOS 8000 oraz 2000 Nm w CARGOS 9000 chroni komponenty napędu przy najwyższych przepustowościach. Wałek przegubowy przenosi siłę do dużej przekładni głównej. Przez łukowe zębate złącze jest ona połączona z przekładnią kół czołowych rotora pracujących w kąpieli olejowej. Taka konstrukcja umożliwia łatwe dołączanie przy montażu i demontażu zespołu załadunku.

CARGOS 9000

Napęd walców dozujących.

Napęd walców dozujących odbywa się poprzez przekładnię kątową z zamontowanym sprzęgłem. Krzywkowe sprzęgło odłączające chroni walce dozujące przed przeciążeniem.

Zaczep.

Stałe powiązanie.

Zależnie od kraju, przyczepy posiadają ucho pociągowe albo kulę Scharmüller 80 o niskiej ścieralności.