KEENAN

Doskonałe wozy paszowe

1. Decyzję o zakupie wozu paszowego klienci podejmują głownie w oparciu o

 • populacja maszyn  ( przeważają wozy pionowe z relatywnie niska ceną)
 • cena
 • trwałość, żywotność
 • dostępność serwisu i części
 • zapotrzebowanie na moc ( zużycie paliwa )
 • prostota obsługi
 • system mieszania
 • sposób załadunku, rozładunku
 • czas pobierania balotu sianokiszonki lub słomy
 • czas mieszania
 • sposób ostrzenia noży
 • jakość ( struktura )TMR
 • możliwość przygotowywania TMR-u dla różnych grup produkcyjnych

2. Optymalnym systemem mieszania jest system łopatowo-bębnowy z możliwością rozdrabniania. Ponieważ gwarantuje przygotowanie mieszanki fizycznej.

3. W mieszance fizycznej struktura włókna jest optymalna dzięki czemu uzyskuję się bardzo lekki TMR tzw. strukturę ptasiego gniazda, co bardzo dobrze wpływa na:

 • wykorzystanie paszy
 • mniejsza ilość tzw. niedojadów
 • stabilność TMR na stole paszowym w upalne dni
 • stymulację żwacza
 • zdrowotność stada ( kwasica, stany ketotyczne )
 • jakość  mleka ( odpowiedni stosunek białko/tłuszcz )
 • jakość mięsa ( wołowina kulinarna )

4. Najbardziej popularnym wozem paszowym marki KEENAN jest MECH-FIBER 300 BALEBLEND, o pojemności 12 m3 ogólnej i 10m3 użytkowej, przeznaczony do zakarmienia stad liczących do 50 krów w jednej grupie produkcyjnej. Wyposażony w przystawkę do balotów, która umożliwia pobór balotu w czasie nieprzekraczającym 90 sekund, charakteryzuje się również niskim zapotrzebowaniem na moc 80 KM

5. Coraz więcej klientów poszukuję lepszych rozwiązań w zakresie przygotowani mieszanki TMR, jednakże przy obecnej sytuacji na rynku mleka i mięsa trudno klientom podejmować decyzję o zakupie nowego wozu paszowego. W najbliższych latach hodowcy bydła będą zwracali większą uwagę na koszty karmienia bydła. Małe gospodarstwa o małych wydajnościach ( rasy mniej wymagające ), które do tej pory nie używały wozu paszowego do przegotowywania pasz, będą wybierały tanie wozy z systemem ślimakowym pionowym. Gospodarstwa które mają już wieloletnie doświadczenie w użytkowaniu wozów paszowych, będą szukały lepszych rozwiązań. Jest niezmiernie ważne  w jaki sposób jest przygotowywany dla stad charakteryzujących się dużym udziałem rasy HF o dużych wydajnościach, gdzie niedopuszczalne są błędy żywieniowe.

http://www.keenansystem.fi/keenansystem.pl/feeders.html

MechFibre

Mieszanka

Mech-fiber®

W samym sercu metody Keenan leży niepowtarzalna, wyjątkowa koncepcja tzw. „żywienia fizycznie efektywnego”.

Podczas gdy żywienie konwencjonalne bazuje na składzie chemicznym dawki pokarmowej w celu poprawy wyników, Mech-fiber® opiera się na przełomowych badaniach, które dowodzą, jak istotne znaczenie mają specyficzne właściwości fizyczne dawki w optymalizacji funkcji żwacza, gdzie enzymy i mikroflora uwalniają cały potencjał kryjący się w materiale paszowym.

Mech-fiber® to chroniona patentem wyjątkowa struktura dawki, która znajdując się wewnątrz żwacza powoduje luźne rozmieszczenie paszy i swoistych włókien w jego płynie.

Ta jednolita mieszanka pozwala na optymalną pracę enzymów i mikroflory, które działając na paszę w sposób szybki i dokładny powodują uwolnienie składników odżywczych potrzebnych do produkcji mleka i mięsa. Ponadto cząsteczki o wysokiej zawartości energetycznej magazynowane są bezpiecznie w masie pokarmowej Mech-fiber®, gdzie są trawione w pełni, dzięki czemu nie dochodzi do wytwarzania kwasów powodujących przewlekłe problemy ze zdrowiem i płodnością krów. Dokładniejsze trawienie mieszanki paszowej obniża także produkcję metanu.