Młode talenty z nagrodami od Fundacji CLAAS

Jak co roku Fundacja CLAAS przyznała nagrody za wybitne prace dyplomowe młodych studentów z wydziałów rolnictwa i inżynierii.

Fundacja CLAAS została założona w 1999 roku i od tego czasum co roku przyznaje stypendium Helmuta Claas, nagrody premiowe oraz nagrody międzynarodowe. Piętnastu laureatów z Niemiec, Węgier, Wielkiej Brytanii, Holandii, Rosji, Rumunii, Słowacji i Polski otrzymało od Fundacji nagrody pieniężne w łącznej wysokości ponad 40 000 euro.

W przeciwieństwie do 2020 przyszli laureaci stypendium Helmuta Claasa ponownie mogli osobiście zaprezentować swoje prace oraz osobiście odebrać nagrody. Goście i pozostali nagrodzeni dołączali do wydarzenia za pośrednictwem Internetu. Sylvia Looks, członkini zarządu Fundacji CLAAS była wyraźnie zadowolona, że uroczystość wręczenia nagród mogła ponownie odbyć się razem z laureatami: „W swoich dziedzinach akademickich studenci ci wykonali naprawdę świetną pracę, która stanowi prawdziwą wartość dodaną dla rolnictwa i technologii rolniczej – naprawdę miło jest mi ich poznać i znowu móc osobiście wręczyć im nagrody.”

Po raz pierwszy wydarzenie odbyło się z udziałem Cathariny Claas-Mühlhäuser, która jako Przewodnicząca Rady Naukowej zastąpiła na tym stanowisku swojego ojca: „Cieszę się, że poprzez przyznawanie stypendiów Helmuta Claas mogę pielęgnować cele, idee i wartości mojego ojca i w ten sposób wspierać obiecujące młode talenty.”

W obecnym roku zostały przyznane następujące nagrody:

 

Fynn Lammers (druga nagroda) prezentuje internetowej publiczności swoją pracę dyplomową na temat nowych metod chemicznej ochrony roślin z wykorzystaniem technik iniekcyjnych.

Stypendia:

Pierwsza nagroda: Julius Willmaring został laureatem pierwszej nagrody za swoją pracę na temat optymalizacji topologii oraz ekonomicznej i funkcjonalnej analizy potencjału dla wykorzystania druku 3D w produkcji maszyn rolniczych na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Osnabrück. Tym samym otrzymał on wsparcie finansowe w łącznej wysokości 7200 euro.

Druga nagroda: Fynn Lammers otrzymał drugą nagrodę w wysokości 6000 euro. W swojej pracy dyplomowej badał on nowe metody chemicznej ochrony roślin z wykorzystaniem technik iniekcyjnych. Również on jest absolwentem Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Osnabrück. 

Trzecia nagroda: Marcell Szalai, student Budapest University of Technology and Economy (Węgry), zajął trzecie miejsce, otrzymując dofinansowanie w wysokości 4800 euro. Poddał on analizie naukowej konstrukcję brony wirnikowej.

Czwarta nagroda: Markus Stauder z Uniwersytetu w Hohenheim zajął czwarte miejsce ze swoją pracą na temat wyzwań związanych z uprawą mieszaną ze szczególnym uwzględnieniem różnych metod siewu – otrzymał on nagrodę pieniężną w wysokości 3600 euro.

Cathrina Claas-Mühlhäuser w rozmowie z Frankiem Klüsenerem (członek zarządu Fundacji CLAAS) przedstawiła swoje przemyślenia na temat wspierania młodych talentów.

Nagrody premiowe:

Oprócz rocznych stypendiów przyznano pięć nagród premiowych o wartości 1500 euro każda.

W kategorii „Innovation” nagrodzono prace Valerii Lotz i Evy Wasserloos. Valeria Lotz napisała swoją pracę dyplomową na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Hamburgu, a jej tematem był potencjał pozyskiwania wiedzy od społeczności w dziedzinie rozwijania produktów spożywczych. Z kolei Eva Wasserloos z Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn przedstawiła parametry i charakterystykę techniki sensorowej w przemyśle mleczarskim.

W kategorii „Health and Safety in Agriculture” wyróżniona została Emily Jones, absolwentka Harper Adams University (Anglia). Poruszyła ona temat wspierania bezpieczeństwa gospodarstw rolnych.

Nagrodę w dziedzinie „Product Validation” otrzymał Philip Francis Pinn. Zbadał on nowe rozmieszczenie zębów w zespołach rozrzucających rozrzutników obornika w celu uzyskania lepszych rezultatów rozrzucania. Także on napisał swoją pracę na Harper Adams University (Anglia).

Wyróżniona została także Sophia Levitskaya z University College Roosevelt (Holandia). Poddała ona krytycznej analizie kontrole jakości wody i porównała wyniki skomplikowanych, kosztownych procedur z bardziej ekonomicznymi metodami. Jej praca mieściła się tym samym w kategorii „Innovation in Agriculture”.

Nagrody międzynarodowe:

Nagrody międzynarodowe o wartości 2000 euro każda otrzymali studenci z Banat University of Agricultural Sciences w Timisoarze (Rumunia), Budapest University of Technology and Economy (Węgry), Wageningen University & Research (Holandia), Slovak University of Agriculture w Nitrze (Słowacja), Kuban State Agrarian University w Krasnodarze (Rosja) oraz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Polska).