Nagroda DEALER ROKU CLAAS 2021

Rokrocznie Firma CLAAS honoruje swoich najlepszych dealerów nagrodą DEALERA ROKU. O przyznaniu nagrody decyduje wynik badania poziomu zadowolenia klientów marki CLAAS, czyli kryterium, które jest najtrudniejsze do spełnienia, a zarazem najbardziej satysfakcjonujące.

Badanie, które przeprowadzane jest corocznie, polega na telefonicznej ankiecie, podczas której sprawdzane jest zadowolenie ponad 1 400 klientów, którzy zakupili maszynę CLAAS w ostatnich dwóch sezonach. Ankieta podzielona jest na kilka obszarów: zadowolenie z doradztwa przy sprzedaży, zadowolenie z usług serwisowych, a także zadowolenie z zaopatrzenia w części zamienne. W każdej z tych obszarów klienci odpowiadają na liczne zagadnienia, pomagające uzyskać jak najdokładniejszy pomiar. Osobnym blokiem pytań są zaś kwestie dotyczące aspektu zadowolenia z maszyn. Pomiar prowadzony jest w prostej pięciostopniowej skali ocen, gdzie: 1 to najgorsza ocena, 5 – ocena najlepsza. Oceny są bardzo obiektywne, ponieważ przyznawane są bezpośrednio przez klienta, a grupa ankietowanych jest odpowiednio duża, co pozwala ograniczyć do minimum błędy statystyczne.

W tym roku CLAAS Polska uhonorował trzech dealerów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w badaniu:

  1. AGROAS sp. z o.o. sp. k.
  2. AGRO SZNAJDER sp. z o.o.
  3. PTH ROLTEX sp. z o.o.

Należy podkreślić, że średnie oceny wszystkich dealerów marki CLAAS w Polsce znajdowały się w zakresie 4,2 – 4,4, co oznacza, że każdy z dealerów CLAAS jest wysoko oceniany przez klientów. Dodatkowo warto podkreślić, że oceny klientów są wyższe w porównaniu do ocen z roku ubiegłego. Potwierdza to systematyczny wzrost jakości obsługi Klientów przez Dealerów CLAAS. Wyniki badania pokazały także, że wzrosła liczba klientów, którzy zarekomendowaliby innym współpracę ze swoim Dealerem CLAAS. „Dzięki tak szerokiemu badaniu jesteśmy w stanie ocenić prawie każdy aspekt Dealera i naszej działalności oraz wspólnie z dealerem podjąć działania, mające na celu stałe podwyższenie jakości świadczonych usług” – podsumowuje Dominik Ratajczak Kierownik Rozwoju Sieci Dealerskiej CLAAS Polska.