Ochrona danych osobowych

Jako właściciel witryny PHZ Kalchem Sp. z o.o. bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony danych osobowych. PHZ Kalchem Sp. z o.o. zależy, abyś był rzetelnie poinformowany, kiedy i jakie dane są gromadzone, oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.

Informacja o ochronie danych

Aktywność PHZ Kalchem Sp. z o.o. na stronach internetowych przebiega zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa danych. PHZ Kalchem Sp. z o.o. dokłada starań, aby chronić dane przed utratą, zniszczeniem, zafałszowaniem, manipulacją lub nieuprawnionym dostępem. Poniżej znajdują się objaśnienia dotyczące postępowania z danymi pozyskanymi podczas odwiedzania witryny PHZ Kalchem Sp. z o.o..

Pozyskiwanie i ochrona danych osobowych

Dane osobowe to informacje personalne i rzeczowe dotyczące określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Należą do nich wszystkie informacje, za pomocą których można ustalić Twoją tożsamość – przykładowo nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny i numer telefonu. Informacje, których nie można powiązać z Twoją tożsamością (jak np. dane statystyczne dotyczące sposobu korzystania z witryn internetowych) nie są danymi osobowymi. Korzystanie z witryny PHZ Kalchem Sp. z o.o. zasadniczo nie wymaga ujawniania tożsamości.

W przypadku zwrócenia się do firmy PHZ Kalchem Sp. z o.o. z prośbą o podanie informacji zostaniesz poproszony o podanie nazwiska oraz innych danych osobowych. Ich przekazanie jest całkowicie dobrowolne. Niektóre dane są niezbędne w związku z określonym działaniami, jak np. zamawianie broszur informacyjnych. Dane wymagane są oznaczone gwiazdką jako „pola obowiązkowe”. Podawanie dodatkowych danych, które nie są oznaczone jako „pola obowiązkowe”, jest dobrowolne.

Przechowywanie danych osobowych

PHZ Kalchem Sp. z o.o.przechowuje Twoje dane na specjalnie chronionych serwerach, które są zabezpieczane środkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegającymi utracie, zniszczeniu, dostępowi, modyfikacji lub rozpowszechnianiu Twoich danych przez osoby nieuprawione. Dostęp do Twoich danych mają tylko niektóre uprawnione osoby odpowiedzialne za techniczną, handlową lub redakcyjną obsługę serwerów. Mimo regularnych kontroli nie możemy jednak zapewnić całkowitej ochrony danych przed wszystkimi zagrożeniami.

Wyświetlanie stron internetowych oraz Twoich danych na witrynie PHZ Kalchem Sp. z o.o. zasadniczo odbywa się w sposób nieszyfrowany. Nie można zatem wykluczyć, że osoby trzecie mogą uzyskać do nich wgląd i/lub dostęp. PHZ Kalchem Sp. z o.o. zaleca mieć na uwadze tę kwestię, podejmując decyzję o tym, czy i jakie dane mają być przekazywane drogą internetową.

Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych

DEALER wykorzystuje Twoje dane osobowe wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na zapytania lub do realizacji spraw oraz w ramach czynności związanych z administrowaniem witryny. O ile wyrazisz wyraźną zgodę na działania marketingowe, PHZ Kalchem Sp. z o.o. będzie wykorzystywać dane również do celów reklamowych w zakresie określonym w danym przypadku. Bez Twojej wyraźnej zgody PHZ Kalchem Sp. z o.o. nie przekaże danych osobom trzecim, ze szczególnym uwzględnieniem celów reklamowych. O ile wymagają tego przepisy prawa lub decyzja sądu, PHZ Kalchem Sp. z o.o.ma obowiązek przekazania Twoich danych upoważnionym organom.

Analiza danych użytkowników

Gdy odwiedzasz witrynę internetową PHZ Kalchem Sp. z o.o., automatycznie zbierane są informacje ogólne (np. o używanej przeglądarce internetowej, liczbie odwiedzin, przeciętnym czasie korzystania, otwieranych stronach). Informacje te służą do poprawy atrakcyjności, treści oraz funkcjonalności witryny. Są one gromadzone i analizowane w szczególności do celów statystycznych.

Dodatkowo PHZ Kalchem Sp. z o.o. używa na swojej witrynie plików cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez przeglądarkę. Służą one do poprawy przyjazności dla użytkownika oraz poprawy efektywności serwisu internetowego. Ze względów technicznych są one potrzebne przykładowo w celu zapewnienia prawidłowego działania koszyka. PHZ Kalchem Sp. z o.o. używa tzw. „cookies sesyjnych”, które są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Oprócz tego stosowane są również trwałe pliki cookie, za pośrednictwem których PHZ Kalchem Sp. z o.o. może Cię rozpoznać podczas odwiedzin na stronie.

Ustawienia większości przeglądarek automatycznie akceptują pliki cookie. Użytkownik ma jednak możliwość wyłączenia opcji ich zapisywania lub też wprowadzenia ustawień, w wyniku których użytkownik będzie powiadamiany o wysłaniu plików cookie.

Monitorowanie w sieci

Witryna PHZ Kalchem Sp. z o.o. używa narzędzi analitycznych firmy Webtrends Inc., 851 SW 6th Ave. Suite 1600, Portland, Oregon 97204, USA (www.webtrends.com), które umożliwiają analizę sposobu korzystania z witryny. Jako przedsiębiorstwo amerykańskie, Webtrends przyłączył się do systemu Safe-Harbor-System, aby zapewnić poziom ochrony danych, opodiwadający standardom europejskim.

Podczas odwiedzin w witrynie PHZ Kalchem Sp. z o.o. firma Webtrends gromadzi i analizuje informacje przekazywane przez przeglądarkę. Gromadzenie odbywa się za pośrednictwem internetowych znaków nawigacyjnych (web beacons), będących elementami witryn, oraz poprzez pliki cookie. Zebrane dane, służą do tworzenia anonimowych profili wykorzystywanych do tworzenia statystyk witryn. W ramach tego procesu nie zachodzi jednak identyfikacja tożsamości poszczególnych użytkowników ani powiązanie ich z innymi danymi. W każdym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia i zapisywania danych przez Webtrends ze skutkiem przyszłym, używając poniższego linku:

Zapisywanie danych jest nieaktywne – kliknij tutaj aby je uaktywnić.

Linki do innych witryn internetowych

Witryna zawiera odnośniki prowadzące do obcych stron, które nie są objęte niniejszą polityką prywatności. W przypadku opuszczenia witryny PHZ Kalchem Sp. z o.o. zalecamy dokładne zapoznanie się z zasadami ochrony danych obowiązującymi na powiązanych witrynach, które gromadzą dane osobowe. Witryna PHZ Kalchem Sp. z o.o. zawiera odnośnik do profili PHZ Kalchem Sp. z o.o. na portalach społecznościowych. W przeciwieństwie do wtyczki społecznościowej odnośniki te nie przekazują żadnych danych do właściciela portalu społecznościowego. Kliknięcie danego odnośnika powoduje otwarcie nowego okna, w którym wyświetla się profil PHZ Kalchem Sp. z o.o. na danym portalu społecznościowym.

Informacja na temat Twoich danych oraz ich usuwanie

Masz prawo do uzyskiwania informacji na temat swoich zapisanych danych, a także prawo do ich korygowania, blokady lub usunięcia. W razie zmiany danych adresowych takich jako kod pocztowy, adres e-mail czy adres korespondencyjny, możesz poinformować o tym PHZ Kalchem Sp. z o.o., wysyłając wiadomość na adres e-mail PHZ Kalchem Sp. z o.o. w celu ich skorygowania lub aktualizacji. Osobą kontaktową w sprawach związanych z powyższymi uprawnieniami jest pełnomocnik PHZ Kalchem Sp. z o.o. ds. danych osobowych.

Kontakt

W razie innych pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych przez PHZ Kalchem Sp. z o.o. prosimy o kontakt z pełnomocnikiem PHZ Kalchem Sp. z o.o. ds. ochrony danych osobowych:

pisemnie na adres: PHZ Kalchem, Wielki Glęboczek 150, 87-313 Brzozie

na adres e-mail: biuro@kalchem.com.pl

Brzozie, 15.02.2018

Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma PHZ KALCHEM Sp. z o.o. adres: Wielki Głęboczek 150 87-313 Brzozie. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: iod@kalchem.com.pl
2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy.
6. Administrator przekaże Twoje dane następującym odbiorcom: firmie informatycznej, firmie ochroniarskiej monitorującej teren firmy, z której korzysta Administrator.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.