Wyższy poziom automatyzacji i nowe funkcje komfortu dla przyrządów żniwnych CLAAS

CLAAS za sprawą nowych funkcji technologicznych i funkcji komfortu kontynuuje rozwój przyrządów żniwnych serii MAXFLEX i VARIO. Innowacyjny system CEMOS AUTO HEADER został w tym roku nagrodzony srebrnym medalem przez Komisję ds. Innowacji targów Agritechnica.

Zautomatyzowana regulacja przyrządu żniwnego CEMOS AUTO HEADER

Podczas omłotu z wykorzystaniem przyrządów żniwnych VARIO długość stołu oraz pionowa i pozioma pozycja nagarniacza dotychczas musiały być ręcznie regulowane przez operatora, aby uzyskać optymalny, równomierny proces wciągania i przepływ materiału żniwnego. Aby odciążyć operatora również w tym obszarze, firma CLAAS opracowała CEMOS AUTO HEADER, czyli system wspomagania, który automatycznie dostosowuje ustawienia przyrządu żniwnego do panujących warunków zbioru. Sterowanie głębokością zanurzenia nagarniacza odbywa się na podstawie danych pomiarowych z czujnika laserowego zintegrowanego w dachu kabiny systemu FIELD SCANNER. Do sterowania długością stołu i poziomą pozycją nagarniacza wykorzystywane są dane rejestrowane przez czujnik wysokości warstwy w kanale wciągającym.

Rezultatem zoptymalizowanych ustawień przyrządu żniwnego jest równomierne podawanie materiału do zespołu młócącego, co zmniejsza obciążenie wszystkich jednostek, od przyrządu żniwnego, poprzez przenośnik pochyły, aż po układ oddzielania wstępnego i finalnego, a także dodatkowo optymalizuje płynność pracy, jednocześnie poprawiając wynik omłotu i umożliwiając ciągłą pracę z maksymalną wydajnością. Operator może w pełni skoncentrować się na kontroli wszystkich danych maszyny i parametrów jakościowych w CEBIS oraz na łanie przed kombajnem, a przy wyładunku podczas jazdy może skupić się na tym procesie. FIELD SCANNER na potrzeby ekstremalnych warunków pracy posiada dodatkową funkcję czyszczenia, co gwarantuje zawsze niezawodne optyczne rozpoznawanie łanu zarówno dla zautomatyzowanego kierowania poprzez wykrywanie krawędzi łanu, jak i dla systemu CEMOS AUTO HEADER.

 
 
 

Nowe kosy do rzepaku i regulacja siły uciągu nagarniacza dla przyrządów żniwnych VARIO

Po wprowadzeniu nowych kos do rzepaku i nowego napędu nagarniacza dla trzech dużych szerokości roboczych przyrządów żniwnych VARIO, teraz funkcje te są dostępne również dla mniejszych szerokości roboczych. Nowe kosy do rzepaku charakteryzują się mocnymi mechanicznymi napędami ze zintegrowanym sprzęgłem przeciążeniowym oraz zwiększoną o 50 procent siłą cięcia. Pozwala to niezawodnie i bez zakłóceń pokonywać nawet najtrudniejsze obszary na krawędziach pól, zakrętach lub w miejscach silnego zachwaszczenia. Dzięki przemyślanemu systemowi podłączenia z szybkozłączami kosy do rzepaku można w ciągu kilku sekund zamontować po obu stronach bez użycia narzędzi. Dodatkowym ułatwieniem podczas montażu jest niższa o 33 procent masa kos do rzepaku. Nowy mechanizm zaciskowy ułatwia również montaż i demontaż rozdzielaczy łanu do omłotu zboża.

Nowy napęd nagarniacza współpracuje z przekładnią, a nie jak dotychczas z napędem łańcuchowym. Dzięki temu do mniejszych przyrządów żniwnych VARIO mogła trafić również automatyczna regulacja siły uciągu nagarniacza na potrzeby ustawiania wysokości nagarniacza w zależności od siły uciągu. Podczas korzystania z automatyki nagarniacza, która automatycznie dostosowuje prędkość obrotową nagarniacza do prędkości jazdy, czujnik w sposób ciągły mierzy ciśnienie hydrauliczne w napędzie nagarniacza. Jeśli z powodu wysokiego plonu wzrośnie ono na tyle, że napęd nie będzie w stanie utrzymać wymaganej prędkości obrotowej nagarniacza, wówczas nagarniacz zostanie automatycznie nieco podniesiony do momentu ponownego osiągnięcia wymaganej prędkości obrotowej. Jeśli ciśnienie spadnie, układ automatyczny z powrotem obniży nagarniacz. Zarówno poziom momentu napędowego dla uruchomienia regulacji, jak i sposób reagowania można oddzielnie ustawić w CEBIS.

Tryb AUTO FLEX i blokada na uwrociach dla serii MAXFLEX

Tryb optymalizacji wysokości przyrządu żniwnego AUTO FLEX, znany już z przyrządów żniwnych typu draper CONVIO FLEX z elastyczną belką kosy, jest teraz dostępny również dla przyrządów żniwnych MAXFLEX. AUTO FLEX przez cały czas automatycznie dostosowuje wysokość belki kosy na najniższym możliwym poziomie, aby pracować tak blisko podłoża, jak pozwalają na to warunki. Optymalizuje to w szczególności omłot upraw rosnących blisko ziemi, takich jak soja lub groch, odciążając przy tym operatora. Elastyczna belka kosy dzięki 180-milimetrowej elastycznej drodze przestawiania doskonale dopasowuje się również do mniej jednolitych konturów podłoża. Od roku modelowego 2023 belka kosy FLEX w przyrządach żniwnych MAXFLEX w wersji wyposażonej w czujniki CAC do regulacji wysokości belki kosy przy podnoszeniu na uwrociu będzie automatycznie ustawiana sztywno, dzięki czemu nagarniacz będzie czysto przenosił na stół i ślimak transportowy nawet ostatnie źdźbła.

Również przyrządy żniwne MAXFLEX są wyposażone w nowy napęd nagarniacza z przekładnią. Dzięki temu od roku modelowego 2023 automatyczna regulacja siły uciągu nagarniacza będzie mogła być wykorzystywana także we wszystkich przyrządach żniwnych MAXFLEX.

 

Rozpoznawanie przyrządu roboczego dla wszystkich serii przyrządów żniwnych

Już kilka lat temu firma CLAAS wprowadziła system rozpoznawania przyrządu roboczego dla wybranych przyrządów żniwnych kombajnów i przystawek do kukurydzy. Od nadchodzącego sezonu w funkcję tę będą wyposażone wszystkie nowe przyrządy żniwne kombajnów. W ten sposób wszystkie dane i ustawienia podstawowe danego przyrządu żniwnego, takie jak szerokość robocza i typ przyrządu żniwnego, są automatycznie przejmowane z kombajnu, dzięki czemu operator jedynie w razie potrzeby musi dostosowywać ustawienia do warunków zbioru. Również FIELD SCANNER samoczynnie przejmuje odpowiednie informacje dla automatycznego kierowania, a także dla systemu CEMOS AUTO HEADER (tylko przyrządy żniwne VARIO).

Wszystkie nowości w jednym miejscu:

  • System CEMOS AUTO HEADER dostępny jako opcja dla przyrządów żniwnych VARIO.
  • Nowe kosy do rzepaku dla modeli VARIO 500 / 560 / 620 / 680 / 770 / 930.
  • Tryb AUTO FLEX i blokada na uwrociach dla przyrządów żniwnych MAXFLEX.
  • Rozpoznawanie przyrządu roboczego dla wszystkich serii przyrządów żniwnych CLAAS.