Czysta zielonka to tłuste mleko

Jak to mawiają, krowa pyskiem doi. Jakość paszy ma bezpośrednie przełożenie na ilość i jakość otrzymywanego mleka. Oto doświadczenia hodowcy bydła mlecznego z Pomorza, który zwraca uwagę na zbiór zielonej paszy o jak najwyższej czystości w swoim  gospodarstwie.

 

Wydajny sprzęt do zielonki – kosiarka i zgrabiarka – to podstawowe narzędzia w gospodarstwach, nastawionych na produkcję mleka.

– Z mojego doświadczenia wynika, że nie tylko trzeba, ale wprost opłaca się zafundować sobie dobre maszyny do zbioru pasz. Widzę to po uzyskiwanych wydajnościach. Od kiedy zainwestowałem w profesjonalny sprzęt do przygotowania zielonki, ustabilizowałem jakość pozyskiwanej paszy. To z czasem przełożyło się na wzrost wydajności mleka. W 2022 r. wyniosła ona u mnie 12 tys. litrów mleka od krowy rocznie. Ta liczba mówi sama za siebie, prawda? – retorycznie pyta Andrzej Klonowski z miejscowości Lichnowy, woj. pomorskie.

Rolnik posiada stado 150 sztuk bydła, w tym 80 mlecznic. Areał gospodarstwa wynosi 215 ha.
Zielonkę przygotowuje sprzętem CLAAS: kosiarką tylną DISCO 3200 C oraz zgrabiarką LINER 2700.

Zobacz sprzęt zielonkowy CLAAS: https://www.claas.pl/produkty/maszyny-do-zbioru-pasz 

 
 
 

Liczy się tylko jakość paszy

Dlaczego jakość paszy zielonej ma tak duże znaczenie w żywieniu krów? Nie wnikając w szczegóły wyjaśnijmy, że jakość paszy zielonej i otrzymywanej z niej kiszonki ocenia się poziomem tzw. popiołu surowego. Jego finalna zawartość w paszy jest sumą składników mineralnych z roślin i ziemi, która może się dostać podczas podbierania zielonki.

Zanieczyszczenia powodują gorsze zakiszanie paszy. Zwiększają straty energii przez rozwój niechcianej flory bakteryjnej, powodującą fermentację masłową w kiszonce. To później rzutuje na psucie się wyrobów serowarskich.

A zatem: czysta zielonka to czysta pasza, dobrej jakości mleko i  wyższa jego cena w skupie.

– Kiedy zaczynamy zgrabiać trawę, jesteśmy już na półmetku naszych zielonych żniw. Z tego powodu bardzo ważne jest, aby zgrabiony pokos był równo ułożony w rzędy z odpowiednim kształtem – zaznacza Andrzej Klonowski.

W zależności od ilości i umieszczenia wirników przerzucających zielonkę, rozróżniamy zgrabiarki:

  • jednokaruzelowe zawieszane/ciągane,
  • dwukaruzelowe z odkładaniem bocznym/centralnym
  • zgrabiarki wielkopowierzchniowe czterokaruzelowe. 

Pan Andrzej wybrał zgrabiarkę CLAAS LINER 2700 z centralnym odkładaniem pokosu. Jak mówi:

„Tego rodzaju maszyna przez dwie karuzele formuje dobrze ułożony pokos. Po przejeździe, na polu leży wał biomasy w idealnym kształcie, w przekroju tworzącym trapez.”

Pokos powinien być szeroko ułożony. Maksymalną szerokość pokosu określa podbieracz maszyny, która będzie go zbierała: prasa, sieczkarnia samobieżna lub przyczepa samozbierająca.

– Nie powinno się dopuścić do tego aby zgrabiany materiał był zawinięty w tzw. rulony. Powoduje to, że materiał nie jest  równo podbierany i maszyna nie jest równo obciążona, co może wywołać  zatory – zaznacza hodowca.

Dodajmy, że w przypadku zgrabiarek dwukaruzelowych CLAAS z odkładaniem bocznym, można zebrać materiał z większej powierzchni, oraz dodatkowo  mogą ułożyć dwa pojedyncze rzędy pokosu. Rozwiązanie to ułatwi zbiór, w przypadku, gdy jest bardzo dużo materiału, np. przy pierwszym wejściu na użytek zielony.

 
 
 

Ustawienie zgrabiarki

Czysty zbiór i idealny kształt pokosu zależą od wielu czynników. Ważnym jest podstawowe ustawienie karuzeli zgrabiarki. Lekko ukośna pozycja wirników, poprzecznie do kierunku jazdy, służy do formowania czystych rzędów pokosu oraz do ochrony darni. Ustawienie to realizowane jest przez regulację kół kopiujących podwozia karuzeli zgrabiarki. Za pomocą różnych otworów na podwoziu można ustawić koła kopiujące na kilku wysokościach.

– Zachęcam hodowców, aby przed rozpoczęciem zgrabiania zawsze pamiętali o ustawieniu wysokości roboczej karuzel. W trakcie ustawiania wysokości zgrabiania powinniśmy kierować się uzyskiwaną czystością paszy. Palce grabiące karuzeli powinniśmy obniżać tak długo, aż za zgrabiarką pozostanie czysty obraz zbioru – bez strat – radzi Andrzej Klonowski.

Podsumowując odpowiednie zgrabienie materiału jest tak samo ważne, jak jego skoszenie oraz zebranie. Należy pamiętać, żeby uzyskać dobrą czystą paszę trzeba zadbać o cały proces od skoszenia aż po zbiór.