HORSCH MAESTRO 6TX: Wszechstronny i precyzyjny siewnik zawieszany na TUZ-ie – sprawdź go na własnym polu!

 

Maestro TX to nowy model pojedynkujący nasiona w szerokościach roboczych od 2,60 m do 4,80 m. Maszyna została seryjnie wyposażona w ramę hydraulicznie przesuwaną teleskopowo. Dzięki temu w Maestro 6 TX można całkowicie swobodnie ustawić odstępy między rzędami od 45 cm do 80 cm w krokach co 5 cm.

Zmianę szerokości rzędów można przeprowadzić bardzo łatwo i bez użycia narzędzi, jedynie przepinając ograniczniki w każdym rzędzie. Po ustawieniu szerokości roboczej w terminalu maszyna znowu jest gotowa do wysiewu.

Maestro TX można opcjonalnie wyposażyć w zbiornik nawozu o pojemności 1 300 l. Nawóz dozowany jest do jednotalerzowej redlicy nawozowej przy pomocy dwóch sprawdzonych dozowników HORSCH, po to by w ten sposób móc nawozić pod korzeń. Dzięki temu maszyna jest wyposażona seryjnie w opcję wyłączenia połowy szerokości roboczej przy wysiewie nawozu.

Dozowanie w Maestro TX odbywa się przy pomocy dobrze znanego systemu nadciśnienia AirSpeed. Możliwe są prędkości jazdy wynoszące do 15 km/h przy jednoczesnym precyzyjnym umieszczaniu nasion i optymalnym ich ułożeniu w glebie.

Poza aplikacją nasion i nawozu na każdym rzędzie można również wysiewać inne komponenty za pomocą urządzenia do wysiewu granulatu. Agregaty mają pojemność 18 l na rząd, każdy jest napędzany oddzielnie silnikiem elektrycznym i dlatego można je indywidualnie wyłączać. Dzięki temu można skutecznie oszczędzać granulat. Aplikacja odbywa się do bruzdy siewnej. Granulat można też wysiewać cało powierzchniowo na powierzchni za pomocą płytki rozpryskującej.

Agregaty siewne Maestro TX pochodzą ze znanej serii Maestro. Jedynie połączenie z ramą zostało dopasowane do nowych warunków dzięki mechanizmowi przesuwnemu. Nacisk redlic jest zawsze wytwarzany hydraulicznie. W zależności od systemu przenoszenia ciężaru możliwy jest nacisk na rząd 230 kg do 300 kg lub 350 kg. Dzięki temu maszyna nadaje się również do siewu bezpośredniego.

 

 

Z systemem Airspeed – Precyzyjnie – Wszechstronnie – Wydajnie

 

Dozownik AirSpeed można stosować uniwersalnie w celu dokładnego pojedynkowania nasion. Kukurydzę, słonecznik, buraki cukrowe, soję i rzepak można skutecznie pojedynkować za pomocą różnych tarcz dozujących.
System AirSpeed działa na zasadzie pojedynkowania nadciśnieniowego, w którym nasiona zasysane są na perforowaną tarczę. W procesie dozowania pobrane ziarna przechodzą przez skrobak, który likwiduje podwójne przyporządkowanie nasion. Cechą szczególną skrobaka AirSpeed jest to, że operator nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności regulujących. Kontury skrobaka zostały tak zoptymalizowane, by zagwarantować niezawodne pojedynkowanie nasion wszystkich kultur.
Materiał siewny jest aktywnie przyspieszany i wstrzeliwany do bruzdy siewnej za pomocą nadciśnienia. W celu optymalnego monitorowania skuteczności wysiewu w rurze spustowej został zabudowany czujnik przepływu ziaren. Technologia pomiarowa czujnika jest w stanie liczyć ziarna oraz określać odległości między spadającymi ziarnami, a tym samym informować operatora o siewie podwójnym lub lukach w siewie.
Przekazane dane dotyczące dokładności pojedynkowania zostają następnie wyświetlone na terminalu maszyny, co dodatkowo zwiększa dokładność siewu.
Dozownik AirSpeed jest standardowo napędzany elektrycznie i pozwala na indywidualne sterowanie rzędami. Ta technologia umożliwia korzystanie z dobrze znanych już funkcji pojedynczego wyłączania rzędów, z SectionControl, VariableRate oraz indywidualnego przełączania ścieżek technologicznych.
W przypadku VariableRate system Airspeed został zaprojektowany w taki sposób, aby ilość nasion mogła być zmieniana indywidualnie dla każdego rzędu. W przypadku sterowania ścieżkami technologicznymi istnieje możliwość indywidualnej regulacji ilości wysiewu w rzędach po lewej i prawej stronie ścieżki. Dzięki tym zaawansowanym funkcjom można w pełni wykorzystać wszystkie opcje umożliwiające zwiększenie dokładności wysiewu.

 

 

AutoForce – Optymalne okrywanie nasiona glebą pomimo zmieniających się warunków glebowych.

 

AutoForce zapewnia stałe, równomierne umieszczenie nasion w zmieniających się warunkach. Gwarantuje to równomierne wschody i równe łany. Nacisk jednostkowy w rzędzie mierzony jest za pomocą czujnika umieszczonego na dwóch kołach podporowych. Nacisk, czyli wartość zadana, jest wcześniej ustawiany na terminalu. Do wyboru są trzy poziomy nacisku:: 25 kg, 50 kg i 80 kg (wartości te można również regulować indywidualnie). Przy zmieniających się warunkach glebowych agregaty wysiewające pracują z mniejszą lub większą siłą, aby zachować ustawioną głębokość siewu. Wówczas nacisk jednostkowy ulega zmianie. Czujnik rozpoznaje to i system reguluje to tak, aby nacisk jednostkowy zawsze odpowiadał wcześniej ustawionej wartości zadanej. Jest to możliwe dzięki konstrukcji Maestro, w której ciężar przenoszony jest na szynę siewną. Nacisk redlic zmienia się wówczas automatycznie z 150 kg na 350 kg. Dzięki temu ziarna są zawsze osadzane w glebie na tym samym poziomie. W efekcie tego można uniknąć zbyt płytkiego siewu lub zagęszczenia gleby.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY POKAZEM POLOWYM? SIEWNIKIEM HORSCH MAESTRO 6TX?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – RAZEM USTALIMY SZCZEGÓŁY!
TEL. 56 493 58 40