Jedna platforma, wiele możliwości: nowy CLAAS connect od 2024 roku na rynku jako połączony siecią ekosystem

Pełna spójność cyfrowa – od konfiguratora produktów po rolnictwo precyzyjne: Poprzez CLAAS connect firma CLAAS łączy cyfrowe zarządzanie maszynami, planowanie prac serwisowych i zarządzanie licencjami z mapowaniem plonów, mapami aplikacyjnymi i dokumentacją na jednej opartej na chmurze platformie.

 

Jeszcze większa łączność i łatwość obsługi, a także bliższe relacje z bardziej wydajną komunikacją między klientem, dealerem, producentem i partnerami to najważniejsze elementy strategii „Next step in farming”.

25 lat doświadczenia w obszarze cyfrowego rolnictwa: czas na kolejny krok

W 2023 roku CLAAS może pochwalić się ponad 25-letnią obecnością w cyfrowej technologii informacyjnej dla rolnictwa, zwłaszcza w obszarach rolnictwa precyzyjnego, dokumentacji online i łączności. Oprócz wprowadzonego w 1995 roku mapowania plonów w kombajnach LEXION, przełomowe dla branży kamienie milowe obejmowały założenie AGROCOM w 1994 r. (z oprogramowaniem do zarządzania gospodarstwem od 1997 r.), utworzenie spółki CLAAS E-Systems w Dissen oraz założenie 365FarmNet w 2013 roku. Teraz CLAAS wnosi swoje doświadczenie i wiedzę z tych obszarów do następnej generacji CLAAS connect, stopniowo łącząc wszystkie rozwiązania w przejrzysty i przyjazny dla użytkownika sposób na jednej opartej na chmurze platformie:

 • Wszystkie informacje na jednej platformie z jednym CLAAS ID: niezależne od producenta zarządzanie maszynami i flotą, zarządzanie licencjami, dokumentacja i aplikacje rolnictwa precyzyjnego pod „jednym dachem” – z jednolitą obsługą.
 • Kompleksowa łączność we wszystkich obszarach cyfrowego zarządzania maszynami, począwszy od procesu przedstawiania oferty i zakupu, poprzez zarządzanie danymi maszyn, aż po planowanie prac serwisowych, poradnik doboru środków smarnych i zamawianie części zamiennych, a także inne przydatne funkcje, takie jak cyfrowe instrukcje obsługi.
 • Po raz pierwszy pełny przegląd wszystkich licencji: sygnały korekcyjne do zautomatyzowanego kierowania przez GPS PILOT, telemetria, wersje ISOBUS i wiele więcej.
 • Szeroka integracja funkcji agronomicznych, takich jak mapowanie plonów, zarządzanie zadaniami oraz mapy potencjału i mapy aplikacyjne, a także dokumentacja.
 • Dostęp do wszystkich aktualnych danych w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca – na smartfonie, tablecie i komputerze.

„Ogromny potencjał dla przyszłego rolnictwa tkwi w wykorzystywaniu wszystkich możliwości technicznych związanych z procesem produkcji rolnej. Wartość dodana często nie leży już w pojedynczym systemie, ale we wzajemnym połączeniu systemów w sieć. Dlatego też aby spełnić potrzeby klienta, CLAAS poprzez nową platformę connect zapewnia spójność wszystkich oferowanych przez firmę rozwiązań” – wyjaśnia Wolf-Christian von Wendorff, Senior Vice President Digital Business. „Dalszy rozwój koncentrował się zatem na prostej, przyjaznej dla użytkownika obsłudze z najlepszą możliwą przejrzystością, połączeniu odpowiednich portali, sklepów i funkcji na wspólnej platformie oraz dostępie do wszystkich obszarów i informacji za pomocą jednego identyfikatora. Wymagania te wdrażamy obecnie w CLAAS connect, zachowując jednocześnie do dziś intensywnie wykorzystywane funkcje platformy cyfrowej”.

Nowa platforma CLAAS connect zostanie wprowadzona we wszystkich regionach sprzedaży, w których dotychczasowa wersja platformy jest już dostępna. Na początek ma ona zostać udostępniona na 30 rynkach, w tym w krajach spoza UE, takich jak Ukraina, Australia, Nowa Zelandia i Argentyna.  W planach są już kolejne regiony, w tym Ameryka Północna i Azja. „Tym samym koncepcja CLAAS connect staje się globalna. Dzięki bazowej technologii poprzez program partnerski CLAAS connect możliwe jest połączenie z CLAAS connect jeszcze większej liczby zewnętrznych dostawców i platform” – dodaje Georg Larscheid, Vice President Digital Business. „Tym samym klienci CLAAS mogą zawsze korzystać ze wszystkich zalet cyfrowego zarządzania maszynami w CLAAS connect – czy to wyłącznie w ramach naszej kompleksowo zintegrowanej w sieci platformy z powiązanymi licencjami, czy też za pośrednictwem połączonych systemów innych dostawców, które można wygodnie aktywować za pomocą menedżera połączeń”.

 
 
 

Pełna integracja w sieci w standardzie: maszyna i oparta na chmurze platforma jako jeden ekosystem

Dzięki nowemu CLAAS connect maszyna i cyfrowe zarządzanie flotą po raz pierwszy łączą się w jedną całość i nie są już traktowane oddzielnie. Jest to widoczne już na etapie doradztwa i przedstawiania oferty na nową maszynę CLAAS: Jeśli klient jest już zarejestrowany w CLAAS connect, za pomocą swojego CLAAS ID może uzyskać bezpośredni dostęp do konfiguratora CLAAS, przygotować specyfikację maszyny według własnych potrzeb i poprosić o ofertę lub demonstrację. Odpowiedzialny partner handlowy zadba wówczas o przygotowanie oferty lub dostarczenie maszyny demonstracyjnej. Jeśli dochodzi do zawarcia umowy, maszyna w momencie dostawy jest zapisywana w portalu CLAAS connect klienta. Od tej chwili klient ma tutaj bezpośredni dostęp do cyfrowych instrukcji obsługi, a dla każdej maszyny automatycznie zapisywane są również odpowiednie środki smarne. Wraz z dostarczaną fabrycznie 5-letnią licencją Machine connect automatycznie wprowadzane do portalu są również odpowiednie okresy między przeglądami – ułatwia to rolnikom i podwykonawcom monitorowanie nadchodzących przeglądów i umożliwia partnerom handlowym CLAAS planowanie terminów i zdolności produkcyjnych z wyprzedzeniem. „Poprzez CLAAS connect usprawniamy również komunikację między lokalnym partnerem handlowym CLAAS a klientem, wykorzystując najnowsze możliwości komunikacyjne” – kontynuuje Georg Larscheid.

W CLAAS connect, podobnie jak dotychczas w TELEMATICS, mogą być przetwarzane, analizowane i dokumentowane dane dotyczące wydajności pracy maszyn. W przypadku flot mieszanych maszyny innych producentów z licencją Fleet connect można łatwo połączyć z CLAAS connect za pośrednictwem interfejsu DataConnect, aby wyświetlać informacje takie jak lokalizacja, status maszyny lub aktualny poziom paliwa i AdBlue. Ponadto dane maszyn mogą być przekazywane do firm partnerskich za pośrednictwem interfejsu danych punktowych.

Integralnym elementem jest również CEMOS Advisor jako rozszerzenie platformy. CEMOS jest wiodącym systemem wspomagania i optymalizacji procesów dostępnym w wielu ciągnikach, kombajnach zbożowych i sieczkarniach polowych CLAAS. Można tu przeglądać i porównywać ze sobą dane dotyczące wydajności i ustawień wszystkich zapisanych w maszynach CLAAS, aby poprzez wprowadzanie korekt maksymalnie wykorzystać możliwości floty.

Poprzez zarządzanie licencjami klienci mają ponadto pełny przegląd zakresu i okresu obowiązywania licencji, a w razie potrzeby mogą je przedłużyć lub zakupić dodatkowe licencje u swojego partnera handlowego (dealera).

Rolnictwo precyzyjne i dokumentacja: prosta integracja za pośrednictwem licencji

Druga licencja podstawowa Farm connect wraz z licencjami dodatkowymi Field connect i Fleet connect zapewnia rolnikom i podwykonawcom szerokie możliwości zastosowań rolnictwa precyzyjnego. Field connect zawiera liczne funkcje 365FarmNet – na przykład tworzenie map potencjału i map aplikacyjnych na bazie danych geograficznych, takich jak zdjęcia satelitarne lub analizy gleby. Granice pól i inne dane podstawowe mogą być szybko i łatwo importowane jako pliki SHAPE i ISO-XML. W sposób znany już z centrum map w 365FarmNet możliwe jest szybkie i łatwe łączenie ze sobą map plonów z różnych maszyn i producentów.

Specyficzna dla danego pola dokumentacja danych ze zleceń roboczych, takich jak np. plon, składniki lub dawka, odbywa się automatycznie za pomocą Fleet connect. Status i postęp zaplanowanych wcześniej zleceń można przy tym śledzić niemal w czasie rzeczywistym na smartfonie, tablecie lub komputerze. We Fleet connect możliwe jest również tworzenie linii referencyjnych i planowanie tras przejazdu na podstawie granic pola – alternatywnie można to jednak zrobić także w maszynie za pomocą terminala CEMIS 1200, jeśli jest on tam dostępny.

W przypadku korzystania z innego kompatybilnego systemu FMIS można go połączyć z CLAAS connect za pośrednictwem Menedżera Połączeń. Ponadto w przyszłości CLAAS connect umożliwi wymianę danych między różnymi identyfikatorami CLAAS ID poprzez współdzielenie danych. Ułatwi to na przykład planowanie, przetwarzanie i dokumentację zleceń, w tym tworzenie rozliczeń między rolnikiem a podwykonawcą.

Już dziś wielu klientów CLAAS korzysta z zalet istniejącej platformy CLAAS connect na swoich komputerach oraz w formie aplikacji na smartfonach i tabletach. Z nowej platformy CLAAS connect ze znacznie rozszerzonym zakresem funkcji pierwsi klienci będą korzystać wiosną 2024 r., a od jesieni 2024 r. platforma będzie dostępna w krajach Europy Środkowej, Zachodniej i Wschodniej, a także w Ameryce Północnej i Oceanii. 365FarmNet i CLAAS connect początkowo będą istnieć równolegle, natomiast docelowo CLAAS connect zastąpi 365FarmNet jako FMIS w gamie produktów CLAAS.

Nowy CLAAS connect w skrócie:

 • CLAAS connect jako oparta na chmurze platforma do zarządzania maszynami aż po rolnictwo precyzyjne.
 • Dostęp do wszystkich funkcji i licencji z tylko jednym CLAAS ID.
 • Nowe maszyny CLAAS w momencie dostawy są automatycznie tworzone i łączone z odpowiednimi cyfrowymi instrukcjami obsługi, katalogiem Parts Doc i sklepem CLAAS Parts Shop, a także z poradnikiem doboru środków smarnych i specyficznymi dla danej maszyny okresami między przeglądami. Dostawę części, obsługę serwisową i doradztwo oferuje właściwy partner handlowy CLAAS.
 • Machine connect jako licencja podstawowa dla każdej maszyny CLAAS: 5-letnia licencja na telemetrię i zdalna konserwacja dla nowych maszyn CLAAS.
 • Farm connect jako licencja podstawowa dla rolnictwa precyzyjnego i wejście w cyfrowe zarządzanie gospodarstwem: zarządzanie zleceniami online z raportami o stanie i widokiem mapy, kontrola pozycji i statusu maszyn oraz łatwy transfer danych online. Fleet connect i Farm connect jako licencje dodatkowe:
  • Fleet connect: automatyczna, indywidualna dla danego pola i niezależna od floty dokumentacja danych maszyn i danych procesowych wraz z specyficznymi dla danej maszyny komunikatami alarmowymi.
  • Field connect: Cyfrowa biblioteka i środowisko pracy dla interpolowanych map plonów o wysokiej rozdzielczości, danych geograficznych, takich jak zdjęcia satelitarne i mapy gleby, a także możliwość generowania map potencjału i map aplikacyjnych do planowania dawek aplikacji dla danego fragmentu pola w oparciu o monitorowanie wegetacji. Do tego planowanie tras i tworzenie linii referencyjnych.
 • Powiązanie zewnętrznych dostawców i platform poprzez program partnerski CLAAS.