Połączone siły: CLAAS, AgXeed i Amazone zawierają pierwszy na świecie sojusz producentów na rzecz rozwoju autonomicznego zestawu ciągnik – narzędzie

CLAAS, AgXeed i Amazone zacieśniają współpracę w dziedzinie wysoce zautomatyzowanych i autonomicznych maszyn rolniczych i procesów roboczych, zawierając pierwszy sojusz producentów na rzecz autonomicznego zestawu ciągnik – narzędzie. Sojusz „3A – ADVANCED AUTOMATION & AUTONOMY” ma przyspieszyć rozwój, standaryzację i wprowadzanie na rynek częściowo i w pełni autonomicznych zestawów ciągnik-narzędzie poprzez łączenie wiedzy specjalistycznej i jest otwarty dla innych producentów maszyn rolniczych.

 

3A – ADVANCED AUTOMATION & AUTONOMY: 
otwarta na innych producentów i marki współpraca dla większej wydajności

W szczególności niedobór wykwalifikowanych pracowników w wielu regionach świata jest uznawany za jeden z najsilniejszych czynników napędzających rozwój wysoce zautomatyzowanych i autonomicznych technologii w przemyśle i rolnictwie. Jego celem nie jest jednak zastąpienie pracowników, ale zapewnienie ich dostępności dla bardziej wymagających prac, zwłaszcza w okresach najwyższego obciążenia różnymi rodzajami prac. Dobrym tego przykładem są zbiory zbóż w Europie Środkowej i Północnej w 2023 roku: omłot, uprawa ścierniska, podstawowa uprawa gleby oraz wysiew międzyplonu i kolejnych rośliny ze względu na opóźnienie zbiorów spowodowane warunkami pogodowymi bardzo często odbywają się w tym samym czasie, co uniemożliwia jednak niewystarczająca liczba wykwalifikowanych pracowników. Nowe technologie mogą odciążyć te okresy i w przyszłości umożliwią osiąganie optymalnych rezultatów nawet z mniej doświadczonymi pracownikami.
Dalsza automatyzacja procesów rolniczych wymaga jednak jeszcze ściślejszej współpracy zarówno między producentami ciągników i pojazdów transportowych, jak i między producentami narzędzi dołączanych. CLAAS, AgXeed i Amazone dostrzegły tę potrzebę, wspólnie zakładając „3A – ADVANCED AUTOMATION & AUTONOMY”. Trzej partnerzy już od dłuższego czasu współpracują w dziedzinie rozwoju autonomicznego zestawu ciągnika-narzędzie – CLAAS i Amazone są mniejszościowymi inwestorami w holenderskiej firmie AgXeed. Poprzez 3A przedsiębiorstwa te jeszcze mocniej łączą swoje indywidualne kompetencje i poprzez zawieranie nowych partnerstw jeszcze szybciej i szerzej wprowadzają opracowane technologie w życie. 

 

Pierwsze rozwiązania dla zastosowań w praktyce

Technologia opracowana i gotowa do wprowadzenia na rynek w ramach 3A to oprogramowanie do planowania i realizacji, które dotychczas było dostępne tylko dla autonomicznych robotów polowych, a teraz w połączeniu z AgXeed Box może być również używane do sterowania ciągnikami i narzędziami dołączanymi. W zależności od wymagań i dostępnego „sprzętu” może to odbywać się w sposób wysoce zautomatyzowany lub autonomiczny. W wielu aspektach – od planowania, poprzez wdrożenie, aż po analizę – kierownicy gospodarstw i operatorzy zostają odciążeni, a wydajność procesów rolniczych wzrasta.

„Roboty rolnicze funkcjonują obecnie głównie w zamkniętych systemach z ograniczonymi możliwościami stosowania i bez możliwości korzystania z nich równolegle lub w połączeniu z innymi pojazdami i narzędziami dołączanymi” – wyjaśnia zespół ds. rozwoju. „I właśnie tutaj ma znaczenie innowacyjne podejście 3A. Wspólnie opracowaliśmy AgXeed Box, czyli technologię, która za pomocą ustandaryzowanego interfejsu ISOBUS po raz pierwszy włącza ciągniki i narzędzia dołączane do procesu planowania i autonomicznej realizacji. Za pośrednictwem tego interfejsu narzędzia dołączane zyskują możliwość interakcji z robotami polowymi, AgBotami i ciągnikami w zakresie zautomatyzowanej lub autonomicznej optymalizacji procesów”.

Pierwszymi produktami są opracowane w ramach sojuszu 3A rozwiązania Amazone AutoTill dla kultywatorów mulczujących i CLAAS Autonomy connect, które obejmują cały proces planowania i realizacji w uprawie roli. Te wypróbowane w praktyce rozwiązania stanowią wstęp do dalszych niezależnych od producenta zastosowań w postaci kolorowych kombinacji maszyn we wszystkich zewnętrznych procesach roboczych.

Coś więcej niż tylko planowanie zleceń: wstępne planowanie z rzeczywistymi parametrami maszyn

Dzisiejsze zlecenia robocze dla ciągników i narzędzi dołączanych oprócz linii A-B lub konturów A-B do zautomatyzowanego prowadzenia po śladzie i optymalizacji trasy mogą również zawierać mapy rozprowadzania środków lub mapy aplikacyjne. 3A idzie o krok dalej i umożliwia wstępne planowanie pod kątem optymalizacji procesów. Zawiera ono punkt rozpoczęcia i zakończenia zastosowania oraz przejazdów na uwrociach, a także specyficzne dla danego fragmentu pola sterowanie narzędziem dołączanym. Wstępne planowanie z rzeczywistymi parametrami maszyn – jak na przykład podnośniki tylne i funkcje hydrauliczne do regulacji głębokości roboczej i intensywności pracy – umożliwia wcześniejsze zaprogramowanie dynamicznych regulacji w zespole maszyn z myślą o pożądanej jakości pracy. Dotychczasowe zamknięte systemy, pomijając dawki aplikacji, nie uwzględniały ani planowania, ani monitorowania narzędzi dołączanych i późniejszego procesu realizacji. Z kolei dzięki Autonomy connect ciągniki CLAAS w połączeniu z narzędziami dołączanymi mogą przeprowadzać prace polowe w sposób wysoce zautomatyzowany, a nawet autonomiczny. W zależności od poziomu automatyzacji operator może wykonywać w tym czasie inne zadania w kabinie, ale też na polu czy na podwórzu. Planowanie zleceń odbywa się w znanym systemie informacyjnym do zarządzania gospodarstwem (FMIS) firmy CLAAS lub na portalu AgXeed, gdzie również już wcześniej planowano trasy przyjazdów i mapy rozprowadzania środków dla zleceń.

Obecne koncepcje automatyzacji w uprawie roli ograniczają się do funkcji komfortu. Autotill dla kultywatorów Amazone to rozwiązanie, które stale porównuje proces uprawy gleby z danymi z pojazdów ciągnących i tym samym przejmuje zadania operatora związane z monitorowaniem.

Dla użytkowników CLAAS Autonomy connect, Amazone AutoTill i AgXeed AgBot dostępnych jest wiele znaczących korzyści:

  • Wszystkie procesy robocze są wykonywane zarówno przez ciągnik, jak i przez narzędzie dołączane dokładnie tak, jak wcześniej zaplanował rolnik lub przedsiębiorca świadczący usługi rolnicze.
  • Oprócz kompleksowej optymalizacji trasy planowanie uwzględnia również idealne ustawienie robocze narzędzia dołączanego w połączeniu z ciągnikiem. Zapobiega to błędnym ustawieniom i ich konsekwencjom, takim jak niedostateczna jakość pracy lub niska wydajność.
  • Wstępne planowanie stanowi podstawę dla ułatwienia pracy w kolejnych latach, ponieważ wymagane są tylko sezonowe korekty – na przykład w zależności od uprawy i płodozmianu.
  • Aby utrzymać optymalną jakość procesu, zakłócenia w ciągniku i narzędziu dołączanym są wykrywane przez czujniki i niezależnie korygowane. Możliwe jest między innymi wykrywanie niebezpieczeństwa zablokowania kultywatora i zapobieganie mu poprzez automatyczne dostosowanie głębokości roboczej i prędkości.
  • Odpowiedzialność za optymalne wyniki pracy nie spoczywa już wyłącznie na operatorze, dzięki czemu zwłaszcza podczas długich dni pracy zostaje on znacznie odciążony.
  • Wstępnie zaplanowane i zoptymalizowane pod kątem procesów zespoły maszyn i narzędzi dołączanych są bardziej efektywne energetycznie i tym samym bardziej ekonomiczne w eksploatacji.
  • W trakcie realizacji utworzonego zlecenia rolnicy i wykwalifikowani operatorzy mogą wykonywać inne, być może ważniejsze zadania w gospodarstwie, ponieważ nie jest już konieczne wielokrotne kontrolowanie prac. Z drugiej strony w przypadku ciągników nieautonomicznych technologia ta pozwala na osiąganie optymalnych wyników pracy nawet przez mniej wykwalifikowanych lub doświadczonych operatorów.

Prowadzone są już rozmowy z innymi producentami maszyn, którzy chcieliby dołączyć do sojuszu i tym samym aktywnie uczestniczyć w rozszerzaniu zakresu zastosowań.