Zmarł Volker Claas

Volker Claas, długoletni członek Zgromadzenia Wspólników Grupy CLAAS, zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 57 lat. Volker Claas był wnukiem założyciela firmy Augusta Claas i synem Reinholda Claas.

W latach 2000-2005 należał do Rady Nadzorczej, a od 2005 roku do Zgromadzenia Wspólników. Oprócz pełnienia funkcji wspólnika i przedstawiciela rodziny, od 1994 r. realizował w przedsiębiorstwie również zadania operacyjne. Jego specjalnością był obszar badania rynku, którym kierował od 2004 roku, zmieniając go w ważny dział przedsiębiorstwa.

„Volker Claas przez dziesięciolecia był blisko związany z Grupą CLAAS. Zawsze dążył do tego, aby jak najlepiej poznać naszych Klientów i spełnić ich potrzeby. Swoim wieloletnim doświadczeniem i wiedzą wniósł cenny wkład w rozwój naszego rodzinnego przedsiębiorstwa i otwarcie się na nowe rynki” – wyjaśnia Thomas Böck, dyrektor generalny CLAAS.

Powszechnie cenione były jego szerokie kompetencje i porady, szczególnie w zakresie marketingu i sprzedaży oraz w kwestiach wizji strategicznej. Poprzez swoją wieloletnią i owocną pracę na stanowiskach kierowniczych był on bardzo ważnym ogniwem w strukturach przedsiębiorstwa. Pracownicy, klienci i partnerzy cenili go przede wszystkim za jego konstruktywność i sympatyczną osobowość.

Śmierć Volkera Claasa pogrążyła w głębokim smutku jego rodzinę, wspólników, zarząd i pracowników.